Forside
 
Bestyrelsen
Håndbog, Lund IF
Festudvalg
Kontingentbetaling
Broen
Sponsorer
Kalender

 

 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Lund IF
 
Torsdag den 16. november 2017 i klubhuset kl. 19.00
 
Generalforsamling holdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden og udvalgsformændene aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af udvalgsformænd og udvalg
 
Bestyrelsesformand - Jan Rasmussen på valg – genopstiller
Formanden for Fodbold Senior Jørn Nielsen er på valg – genopstiller ikke 
Formanden for Festudvalget Nina Jahn Dybdahl er på valg – genopstiller  
Medlemspleje - Lone Junker er på valg – genopstiller 
Ny formand for Badminton Ungdom skal vælges
Der er valg af udvalgsmedlemmer til samtlige udvalg
 
7. Valg af ny revisor og suppleant
8. Oprettelse af kommunikationsudvalg 
9. Oprettelse af sponsor udvalg 
10. Eventuelt
Eventuelle forslag i henhold til pkt. 4 skal fremsendes skriftlig og være formanden i hænde senest 7 dage for ud for generalforsamlingen.
 
Med venlig hilsen
Jan Rasmussen 
Formand 

 


				

Velkommen til    Lund IF

Lund IF er en breddeidrætsklub med foskellige aktiviteter for alle aldersgrupper.

Her på siden har du mulighed for at finde aktiviteter som passer dig

Vi glæder os til at se dig.

Bestyrelsen

 

 

 

 

 


Mulighed for ACH/HFS Groundcollege for årgang 05,06 & 07.

For samarbejdskluber er der nu mulighed for at tilmelde sig. Læs mere ved at trykke HER

 

 

 
©  Lund IF • Skolevej 7 • Lund • 8700 Horsens • loj@dk.dsv.com
    
webdesign: dengamlekøbmandsgård.dk, Lund,